Palo Duro

Oil on Linen
11" x 18"


  Return to Plein Air 1