Autumn Wolf

Pastel
19" x 25"

 

Return to Four Legged